අපව අමතන්න

අපගේ විකුණුම් කණ්ඩායම අමතන්න
අපට ඔබෙන් ඇසීමට අවශ්‍යයි.අපට උපකාර කළ හැකි ආකාරය අපට දන්වන්න.

ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට සහ ඔබේ මෙහෙයුම් සඳහා පරිපූර්ණ තලය ලබා ගැනීමට ඔබට උදවු කිරීමට අපි සතුටු වෙමු.

අක්රිය කාලය අඩු කරන්න

වේගවත් ඉදිරි කාලය

බ්ලේඩ් වියදම් මත මුදල් ඉතිරි කරන්න

අභිරුචි නිර්මාණය

ලිපිනය

301 බුෂි ගම්මානය, බුඩා පාර, පෙන්ග් නගරය, ෂුආන්ග්ලියු දිස්ත්‍රික්කය. චෙංඩු නගරය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

86-28-85848475
86-18109062158

Whatsapp

86-18109062158

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න